top of page

공  사  명 : 경주 라한호텔 리모델링(주 출입구 캐노피 및 근생시설 외벽)

현장위치 : 경북 경주시 보문로 338 라한셀렉트 경주

적용제품 : Sunpalon 18mm (White Ice, Diffuser Ice)

적용시스템 : Roof type, Wall type

적용물량 : 400㎡

001
007
003
006
002
004
005
008
bottom of page